فروشگاه فایلهای آموزشی جزوه ها و پروژه های دروس مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95

جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95 فرترن اولین زبان برنامه‎نویسی سطح بالاست که برای استفاده‌ی مهندسان، ریاضی‌دانان و افرادی که طراح الگوریتم‌های علمی هستند خلق شده است. فرترن، زبانی است که در درس سه‌واحدی مبانی برنامه‌نویسی بسیاری از دانشگاه‌های کشور ما تدریس می‌شود. شاید اهمیت درس مبانی برنامه‌نویسی، که در آن یادگیری تفکر و مبانی برنامه‌نویسی مهم‌تر از یادگیری خود زبان است، در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

جزوه معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول

جزوه معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول این جزوه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول توسط دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف نوشته شده است. سرفصل مطالب پوشش داده شده در این جزوه به شرح زیر است.   * تعریف معادلات دیفرانسیل * انواع معادلات دیفرانسیل * تعریف مرتبه و درجه * تعریف جواب * انواع جواب * تشکیل معادله دیفرانسیل * معادله دیفرانسیل مرتبه اول با متغیرهای از هم جدا * معادله دیفرانسیل مرتبه اول همگن * معادله دیفرانسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش روشهای اندازه گیری صحرایی و آزمایشگاهی هدایت هیدرولیکی آبخوانها

گزارش روشهای اندازه گیری صحرایی و آزمایشگاهی هدایت هیدرولیکی آبخوانها نظر به اینکه ضریب هدایت هیدرولیکی مهم‌ترین پارامتر فرآیند انتقال همرفتی است، این ضریب در مسائل ژئوتکنیک زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدایت هیدرولیکی از طریق روش‌های آزمایشگاهی یا روش‌های صحرایی اندازه‌گیری می‌شود. اگرچه روش‌های آزمایشگاهی سریع و ارزان هستند، نتایج به دست آمده از آنها می‌تواند اختلاف زیادی با واقعیت داشته باشد. در مقابل روش& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95

جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95 فرترن اولین زبان برنامه‎نویسی سطح بالاست که برای استفاده‌ی مهندسان، ریاضی‌دانان و افرادی که طراح الگوریتم‌های علمی هستند خلق شده است. فرترن، زبانی است که در درس سه‌واحدی مبانی برنامه‌نویسی بسیاری از دانشگاه‌های کشور ما تدریس می‌شود. شاید اهمیت درس مبانی برنامه‌نویسی، که در آن یادگیری تفکر و مبانی برنامه‌نویسی مهم‌تر از یادگیری خود زبان است، در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(1):